KONTAKT
SPECIALIZACE A ROZSAH ČINNOSTI
Zhotovíme Vám architektonickou studii, projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení, ohlášení stavby, provedení stavby, zjednodušenou dokumentaci stavby (Pasport stavby), změnu stavby před dokončením a odstranění stavby.

Zam
ěřujeme se především na budovy pro bydlení a rekreaci, budovy občanské výstavby, budovy a haly pro výrobu a služby. Spolupracujeme také s realizačními firmami a můžeme zajistit realizaci Vašeho stavebního záměru.

V případ
ě zájmu nás můžete kontaktovat na telefonní číslo nebo emailovou adresu.
Jsme projekční kancelář, která se více jak 10 let zabývá projekční činností v oboru pozemních staveb. Veškeré dokumentace zpracováváme v souladu s aktuálním stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy.
SÍDLO

Ing. Martin Valášek
Roštín č.p. 142
768 03 Roštín
Zlínský kraj
IČ: 753 44 793

KANCELÁŘ

Karlova 933/7, 614 00 Brno

TELEFONNÍ KONTAKT

+420 732 560 264

ELEKTRONICKÁ POŠTA

projekty.vps@hotmail.cz

Designed by Martin Valášek 2017
Pablo Software Solutions
www.projektystaveb-valasek.cz ·  Tel. (+420) 732 560 264  ·  E-Mail: projekty.vps@hotmail.cz
VÍTEJTE
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Designed by Martin Valášek 2017
Suspension Clifton Bridge
CIVIL ENGINEERING
DESIGNING OF BUILDINGS
PROJEKTY STAVEB
Ing. Martin Valášek